УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА

Послання митрополита Андрея Шептицького «Про соціальні питання» було пророчим і залишається актуальним донині

05.11.2020 14:47
ГОЛОСУЮ! рейтинг ugcc.tv
5
УГКЦ і Україна мають великий інтелектуальний і духовний спадок – праці митрополита Андрея Шептицького, присвячені, зокрема, суспільним питанням. Його системне бачення розвитку держави, розбудови соціальних зв’язків, взаємодії суспільних інституцій і ролі духовної надбудови необхідне нам сьогодні з багатьох причин.

Нещодавно у видавництві «Свічадо» вийшло брошурою одне із ранніх пастирських послань митрополита Андрея – «Про соціальні питання».

Про цю працю митрополита і її актуальність у «Добрій розмові» з Тарасом Бабенчуком говорили колишній голова Комісії УГКЦ у справах мирян о. Василь Білаш та експерт з моделювання суспільних процесів Зиновій Бойчук.

Про актуальність послання  митрополита Андрея

Це послання, написане у досить молодому віці, у 1902-1904 роках, було певною рефлексією митрополита на енцикліку папи Лева XIII «Rerum novarum» і тогочасний стан бездержавності українців у часі кінця Австро-Угорської імперії.

«Актуальність цього послання і через 120 років – у цитаті: «У нас положення стає ще труднішим через загальний невиносимий стан цілого краю, через неустанну політичну боротьбу, надмірні податки і більше, ніж деінде, брак просвіти убогих». Можна сказати, у цьому сенсі мало що змінилося… Статистика виборчих процесів сучасної України свідчить: на початку Незалежності явка виборців складала 75-80 відсотків, зараз – не перевищує 30-ти. Відбувається падіння активності, соціальна робота занедбана,  люди мають велике розчарування, і це дуже прикро й небезпечно», – каже Зиновій Бойчук.

Людина і/чи держава

У чому ж основні причини цих процесів? У праці митрополита йдеться й про це, і саме на цьому акцентували увагу гості в студії: у пануванні «соціалізму» в головах людей і політиків, коли державі делеговані невластиві їй функції. Звідси – вбивчий патерналізм суспільства, завищені очікування громадян і, як наслідок, нищівні розчарування і апатія.  

Але вирішення соціальних питань і соціальне служіння – сфера діяльності саме суспільства і громадян, а не держави: це не її функція, держава апріорі не може виконувати ці завдання дбайливо, справедливо і якісно. Основна проблема українського суспільства – у тому, що воно залишається пострадянським.

«Коли Андрей Шептицький писав це послання, воно було пересторогою. Зараз це, фактично, дороговказ до розуміння причинно-наслідкових зв’язків – чому все відбувається саме так… –  каже Зиновій Бойчук. –  На сьогодні ситуація в Україні є такою, що більшість нашого суспільства живе просоціалістичними категоріями. В голові у людей, як би там не було, – домінування держави над людиною, сім’єю, Церквою, а це суперечить правильному фундаменту світобудови суспільства.  Митрополит дає чітке розуміння – чим є чи має бути здорове суспільство, і як важливо, щоб кожна людина була включена у розбудову спільного блага. Це – фундамент і цінності, на яких пострадянське «насєлєніє» може перетворитися на суспільство, у якому основою відносин є праця і її плоди». 

Соціалізм і християнство – взаємовиключні поняття

Ще на початку ХХ століття Андрей Шептицький вбачав у соціалізмі повну протилежність християнству саме у протиставленні базових цінностей – системи і людини, і вважав соціалізм і християнство взаємовиключними поняттями.

«Цинізм соціалізму у тому, що він «підшивається» під християнство, – пояснює Зиновій Бойчук. –  За зовнішніми ознаками вони можуть здаватися схожими, але якщо хоч трошки заглибитися, побачимо прірву. Адже основна заповідь християнства – заповідь любові: якщо людина щось робить, вона робить це добровільно, з любові. Натомість соціалізм будується на примусі, на ламанні волі людини: якщо відкинути все інше, примус залишається у будь-якому випадку».

«На сьогодні бачимо, що соціалізм, у вигляді нових ідеологій «рівності», пронизав і західне суспільство, –  каже отець Василь Білаш. – Що ж, диявол завжди проявляє себе як ангел світла: ніби ж за рівні права, «земля – селянам» тощо, але знаємо, чим все це закінчується. Суть проблеми соціалістичних ідеологій у тому, що вони нівелюють людську гідність і, під картинкою загального блага, перекреслюють особу як таку».

«На той час, на початок минулого століття, слова митрополита були справді пророчими. А ми, нинішні, можемо побачити, чим не скористалися, хоча і мали можливість – принаймні за 30 років Української Незалежності, –  вважає отець Василь. – Нам необхідне глибинне розуміння природи суспільних процесів, на яких ми б могли будувати і Церкву, і мирянський рух, і суспільство, і державу. У працях Андрея Шептицького це є, там описано багато програм і ідей, які були втілені ще за його життя, але все це було зруйновано радянським вторгненням, тобто ідеологіями, щодо яких митрополит застерігав».

Додаток:

Придбати брошуру із посланням Андрея Шептицького «Про соціальні питання» можна у книгарні «Свічадо» та церковних крамницях. Таким чином можна долучитися до фундації на додатковий друк цієї та інших праць митрополита.

Текст у згаданому виданні адаптований до норм сучасної української мови. Натомість оригінальний текст – «О квестії соціяльній», можна почитати тут: http://www.patriyarkhat.org.ua/mytropolyt-andrej-sheptytskyj-o-kvestiji-sotsialnij/.

Аналіз цієї праці митрополита Андрея від віцеректора УКУ Мирослава Мариновича – тут:  https://risu.ua/mitropolit-sheptickiy-ta-yogo-poslannya-o-kvestiji-socialniy_n75100

www.facebook.com

Медіа по темі:

Останні публікації

Популярні